Training projectvoorstel/subsidieverzoek schrijven

Met een bijdrage van onze stichting verzorgde Hanoi Independent Living Center een training ‘Projectvoorstel/subsidieaanvraag schrijven’. De zelfhulporganisatie voor gehandicapten zorgt op deze manier voor goede planvoorstellen om andere gehandicapte mensen een onafhankelijk leven te bieden.

Hanoi Independent Living Center
Hanoi Independent Living Center (Hanoi ILC) is een zelfhulporganisatie voor mensen die aangewezen zijn op rolstoelen. Dit kan zijn vanwege hersenbeschadigingen, polio of ruggengraatafwijkingen met gevolgen voor het centrale zenuwstelsel.

Hanoi ILC bouwt en ondersteunt een netwerk van goed geïnformeerde, gehandicapte mensen die andere gehandicapte mensen helpen een onafhankelijk leven op te bouwen.
Het centrum biedt:

  • individuele hulp
  • groepsgesprekken
  • voorlichtingsbijeenkomsten
  • trainingen
  • contacten tussen universiteiten en de doelgroep in de vorm van stages en onderzoek, voor meer kennis over de ontwikkeling van gehandicapte burgers

Naast individuele hulp, groepsgesprekken, voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen organiseert Hanoi ILC contacten tussen universiteiten en de doelgroep (stages en onderzoek) zodat er meer kennis ontstaat over de ontwikkeling van gehandicapte burgers.
Onze stichting heeft een training “Proposal writing” (projectvoorstel/subsidieverzoek schrijven) bekostigd die Hanoi ILC voor haar doelgroep heeft georganiseerd.

Doel en resultaat
Hanoi ILC diende in 2012 een aanvraag in bij onze stichting voor een training ‘Proposal writing’, voor leden van de doelgroep. In 2013 konden we de aanvraag honoreren.

Gehandicapte mensen die goed opgeleid en geïnformeerd zijn, leerden in de training hoe ze een projectvoorstel/subsidieaanvraag kunnen schrijven voor plannen die andere gehandicapte mensen een onafhankelijker leven bieden.

De training is uitgevoerd in de maanden april/mei 2013 en resulteerde in zes concrete projectvoorstellen die zijn ingediend bij de Vietnamese overheid, bij ambassades en bij ngo’s.