Empowerment gehandicapte studenten

Er zijn trainingen en seminars verzorgd om het zelfvertrouwen te vergroten van jongeren met een handicap, zodat ze meer kans hebben op een baan. Het project omvat twee aandachtsgebieden: versterking persoonlijk functioneren en seksuele voorlichting toegespitst op gehandicapte jongeren.

Doel
Het doel van dit project is het vergroten van het zelfvertrouwen van jongeren met een handicap, zodat ze betere kansen hebben op een baan. Het gaat om adolescenten aan het einde van hun studie. De jongeren met een handicap ervaren over het algemeen meer problemen in het verkrijgen van een baan, doordat ze onzeker in het leven staan. De opinie van de Vietnamese maatschappij is veelal dat gehandicapte mensen zichzelf moeten redden en dat het niet de moeite waard is om extra inspanning voor hen te leveren. Ze worden vaak gezien als mensen die toch niets zullen bereiken. Informatie en kennis ontbreekt; zowel bij de gehandicapten zelf als hun omgeving.

Het project omvat twee aandachtsgebieden:

  • versterking persoonlijk functioneren en
  • seksuele voorlichting toegespitst op gehandicapte jongeren.

Deelnemers
Aan dit project hebben 28 jongeren deelgenomen, afkomstig van 4 universiteiten in Hanoi. De begeleiding in dit project werd groepsgewijs aangeboden in trainingen en in seminars.

Trainingen

maart 2012 training in zelfvertrouwen, communicatievaardigheden en het toepassen van principes van positief denken
mei 2012 training in samenwerken en zelf-management
september 2012 presentatievaardigheden en time-management

 

Seminars

september 2012 vriendschap en liefde in relatie met je handicap
oktober 2012 sex voor het huwelijk, soa’s en veilige sex
november 2012 gewenste en ongewenste zwangerschap, voorkomen van zwangerschap
november 2012 veilig moederschap (met name kennis over –hulp bij- zwangerschap en bevalling)

 

Resultaten
28 jongeren van vier universiteiten in Hanoi maakten op een interactieve manier kennis met relevante thema’s. Ze hebben geoefend in rollenspelen (met acteurs). Thema’s waren zelfvertrouwen, communicatievaardigheden, positief denken, samenwerken, zelf-management, vriendschap in relatie tot je handicap, seks voor het huwelijk, soa’s en veilige seks, (on)gewenste zwangerschap, voorkomen van zwangerschap en veilig moederschap.

Action to the Community Development Center (ACDC) is de uitvoerende organisatie van het project.