Spaarproject IV – Huong Son 2019-2021

Vanwege het succes van onze microkrediet- en spaarprojecten I, II en III in Hop Tien en Xuy Xa, is besloten om in samenwerking met onze lokale partner M&D een nieuw project voor spaargroepen te starten in My Duc district in de Huong Song gemeenschap, per 1 december 2019. Je vindt hier alle informatie over het project, vanaf de start tot en met de berichten van M&D na afloop van het project.

My Duc district is een arm gebied waarin huishoudens voornamelijk afhankelijk zijn van landbouw en natuurlijke bronnen. De methode van de  Village Savings en Loan Association (VSLA) in Hop Tien en Xuy Xa is zeer gewaardeerd en goed geëvalueerd door de lokale autoriteiten en My Duc District Women’s Union:

  • de projecten hadden een verbindend effect op de gemeenschap
  • ze maakten gebruik van de lokale beschikbare voorzieningen
  • en hielpen de vrouwen in het ontwikkelen van spaarvaardigheden

Kansen
Door het werken met de spaargroepen zijn kansen gecreëerd voor vrouwen om zelfstandig te worden, beter met geld om te gaan en om de positie van de vrouw in het gezin en de maatschappij te versterken. Vanwege dit succes is ervoor gekozen de spaargroepen uit te breiden naar andere landelijke gebieden.

Nieuw project
1513241935261_589Met het bedrag dat teruggekomen is uit de aflossingen van het microkredietproject in Xuy Xa kon een nieuw project voor spaargroepen worden gestart in Huong Song. Dit project is gestart op 1 december 2019 en loopt tot 1 december 2021. Er is gekozen voor meer spaargroepen in plaats van een nieuw microkredietproject. Bij de spaargroepen ligt de focus op het aanleren van nieuwe spaarvaardigheden. De deelnemers hebben hier hun leven lang profijt van. De start vergt wellicht meer inspanning, maar vervolgens laten de resultaten zien dat de vrouwen zeer trots zijn op hun ontwikkelingen en zelfstandiger worden. Onze communicatiemanager Huyen heeft een video gemaakt waarin de VSLA-spaarmethodiek wordt toegelicht door deelnemers. Het filmpje staat op onze speciale pagina over spaarprojecten.

Activiteiten
Net als in de vorige spaarprojecten, worden ook hier de onderstaande activiteiten georganiseerd en gefinancierd:

  • trainingen om de VLSA-methode te introduceren
  • begeleiding om de de spaargroepen te laten (blijven) functioneren
  • trainingen in financieel management en persoonlijke boekhouding

Resultaten

  • 45 deelnemers aan spaargroepen
  • 50 deelnemers aan trainingen in financieel management en aan trainingen in werken met bamboe en rotan

VSLA-spaarmethodiek
Door de corona-uitbraak heeft het project in het voorjaar van 2020 even stil gelegen, maar in juni 2020 werden de activiteiten voortgezet. De trainingen om van start te kunnen gaan met de VSLA-spaarmethodiek zijn voltooid en het project is afgerond in december 2021.

Het resultaat van de spaargroepen:
Aantal deelnemers: 45
Totaal gespaard bedrag: 198.000.000 VND (= € 7.700,-)
Aantal deelnemers dat een lening heeft ontvangen: 21
Totale rente: 10.100.000 VND (= € 400,-)

De lening die de deelnemers krijgen van het gezamenlijke spaargeld, kunnen ze gebruiken voor bijvoorbeeld een grote uitgave of om een kleine onderneming te starten. Er hebben twee trainingsprogramma’s plaatsgevonden om de VSLA-spaargroepen op te starten. Hierin zijn trainingen gegeven over o.a. management skills, rekenmethodes en boekhouden. M&D organiseert maandelijks bijeenkomsten om de voortgang te bespreken en helpt de deelnemers en organisatie waar nodig.

Trainingen in levensonderhoud
Naast de trainingen voor persoonlijke financiële kennis zijn er drie groepen opgezet met de focus op het voorzien in het eigen levensonderhoud. Deelnemers werden naar interesse ingedeeld in drie groepen:
1. Kleine bedrijvigheid (21 deelnemers)
2. Dienstverlening (20 deelnemers)
3. Landbouw en vee (9 deelnemers)

In deze groepen zijn trainingen gegeven over hoe een onderneming opgestart kan worden en hoe daar geld mee verdiend kan worden. M&D heeft ondersteuning gegeven in de vorm van kleine leningen om de onderneming op te kunnen starten. Voor de groepen heeft een vervolgtraining plaatsgevonden over het maken van producten van bamboe en rotan. Dit vloeide voort uit de behoefte aan nieuwe economische activiteiten door het inzakken van het toerisme als gevolg van corona. Deze extra vaardigheden bieden de families meer zekerheid en meer stabiliteit in hun inkomsten.