Pilot seksuele voorlichting – Hop Tien, My Duc

In december 2019 zijn we samen met onze partner M&D een pilot gestart met een voor ons nieuw soort project: Reproductive Health (RH). In het Nederlands zou je dat kunnen vertalen met seksuele voorlichting, hoewel deze term beperkter is dan het project in Vietnam inhoudt. Deze pilot vindt plaats in de Hop Tien gemeenschap, in My Duc district. M&D werkt in het project samen met de Women’s Union en Youth Union.

Aanleiding voor het project

In de Hop Tien gemeenschap in het My Duc district wonen  ruim 170.000 mensen, waarvan 80% op het platteland. De meerderheid van de huishoudens is afhankelijk van landbouw/natuurlijke hulpbronnen. Veel bewoners zijn naar de steden getrokken, inclusief veel vrouwen en jongeren. Daardoor krijgen hun kinderen niet de juiste zorg. Door een taboe op en een gebrek aan kennis over seksuele voorlichting komt het vaak voor dat jonge vrouwen hun school niet af kunnen maken omdat een (ongewenste) zwangerschap leidt tot een huwelijk en de vrouwen dan niet meer naar school gaan. Dit betekent het einde van hun opleiding en van verdere ontwikkeling van kennis en leidt daardoor tot financiële afhankelijkheid. 80% van de huwelijken die in My Duc district plaatsvinden, valt in de leeftijd van 17-20 jaar.

Waarom Hop Tien

WhatsApp Image 2020-06-14 at 07.33.16 (2)In My Duc is geen zorgsysteem voor jongeren. Tevens ontbreekt voorlichting of educatie om jongeren te informeren over manieren om seksueel overdraagbare ziektes en zwangerschappen te voorkomen. Binnen My Duc district is ervoor gekozen de pilot in Hop Tien te laten plaatsvinden, omdat M&D hier goede banden heeft opgebouwd met de Vrouwen Unie na de samenwerking in ons microkrediet project. Als de pilot goede resultaten laat zien, gaan we onderzoeken of we dit project kunnen uitbreiden naar andere plaatsen op het platteland die geen toegang hebben tot educatie en zorg op het gebied van seksuele voorlichting.

Doelen van de pilot

In dit project staat het vergroten van kennis en vaardigheden centraal, met name voor vrouwen en jongvolwassenen. De gewenste uitkomst is dat deze voorlichting helpt om de gezondheidstoestand van deze groep en van mensen in hun omgeving te verbeteren, het zelfvertrouwen te vergroten en daardoor voorwaarden te scheppen om duurzaam in het levensonderhoud te voorzien. De pilot zou in eerste instantie zes maanden duren, maar is door corona met een maand verlengd tot 30 juni 2020.

De doelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 • kennis en vaardigheden overdragen op het gebied van seksuele voorlichting aan 40 deelnemers van verschillende leeftijden, met als doel:
  • seksueel overdraagbare aandoeningen verminderen en voorkomen
  • gezondheid verbeteren
  • de deelnemers zelfverzekerder laten worden in hun keuzes
 • 30 geselecteerde deelnemers voorzien van basiskennis over seksuele voorlichting om op te kunnen treden als ‘reproductive health communicators’ en als mogelijke trainers voor een vervolg van dit project;
 • het creëren van mogelijkheden voor leden van de Hop Tien Vrouwen Unie en de Jongeren Unie om toegang te hebben tot basiskennis over seksuele voorlichting, gender onderwerpen en gezondheidsbescherming, door het delen van informatie en kennis over seksuele voorlichting geïntegreerd in periodieke activiteiten van deze unies.

Activiteiten in de pilot

 • WhatsApp Image 2020-06-14 at 07.33.16het opleiden van trainers die beschikken over kennis en vaardigheden op het gebied van seksuele voorlichting, zodat ze daarmee gedragsveranderingen op lange termijn kunnen bevorderen;
 • workshops organiseren en een handboek opstellen voor de deelnemers aan de pilot. We willen focussen op trainingen die de houding en perceptie van de deelnemers veranderen;
 • een enquête afnemen aan begin en eind van de pilot én een half jaar na de pilot, om te inventariseren hoe er tegen seksualiteit wordt aangekeken en of er positieve verschillen te zien zijn. Op basis hiervan beslissen we of we dit als een project kunnen opzetten.

De enquête: trainingen en handboek
De enquête is gehouden onder 155 respondenten (133 vrouwen en 22 mannen) en gaf inzicht in de manier waarop de respondenten naar het onderwerp kijken en wat hun kennis was voorafgaand aan de voorlichting. Op basis van de resultaten en de informatie van My Duc Women’s Union, Hop Tien Women’s Union, Youth Union en professionals op het gebied van RH, heeft M&D trainingen en een handboek over RH voor vrouwen en jongvolwassenen samengesteld. Voor de eerste serie trainingen werd een groep van 40 respondenten geselecteerd. Deze werden gehouden op 6, 7 en 8 juni gehouden. Op de eerste dag waren veel deelnemers erg verlegen en vonden ze het erg moeilijk om over dit onderwerp te praten. Mede door ervaren docente Nguyen Ngoc Lan voelden de deelnemers zich in de loop van de dag al meer op hun gemak.

Na de eerste trainingsdag werden de 30 meest geschikte en dappere deelnemers geselecteerd om deel te nemen aan de Teaching Of Teachers (TOT) training. De deelnemers kregen door middel van trainingen en het handboek tools in handen om hun opgedane kennis over RH te verspreiden tijdens activiteiten en bijeenkomsten in de gemeenschap (zelf gebruiken ze het woord ‘propaganda’).

Resultaten

De lessen en trainingen werden door alle partijen (docent, lokale autoriteiten, deelnemers) als succesvol en boven verwachting positief beoordeeld. Waar het project volgens de voorzitster van de Women’s Union vooral aan heeft bijgedragen is:

 • Deelnemers en verenigingsleden weten hoe ze voor hun eigen gezondheid en die van hun familie en anderen in hun omgeving (vrienden, buren, familieleden) kunnen zorgen.
 • Elke deelnemer was zelfverzekerder na de trainingen en durfde zijn/haar zorgen te delen. Het leidde ook tot meer solidariteit onder de deelnemers.
 • Verbetering van de kwalificaties en vaardigheden van de medewerkers van de Woman’s Union.

Uitdagingen

Een grote uitdaging bij het uitvoeren van het project was de onderbreking door Covid-19, juist toen er sprake was van progressie. De pandemie zorgde ervoor dat mensen in quarantaine moesten en verstoorde daarmee de voortgang van het project.

Een andere uitdaging was het mobiliseren van deelnemers die mee wilden doen met de eerste bijeenkomst, omdat veel mensen verlegen zijn en zich schamen als het over RH gaat. Dankzij de inzet van de lokale autoriteiten en het enthousiasme van de docente stelden de deelnemers zich meer open voor de trainingen.

We zijn dan ook erg tevreden met de uitkomsten van het pilotproject. Kennis en bewustzijn zijn toegenomen en een groep enthousiaste deelnemers heeft inderdaad de tools gekregen om hun opgedane kennis te verspreiden in de gemeenschap.