Blindeninstituut Thai Binh – brailleonderwijs

Braille voor blinde en zeer slechtziende kinderen

Blinde en zeer slechtziende kinderen die afkomstig zijn uit een gebied waar geen scholingsmogelijkheden voor hen zijn, krijgen les in braille gedurende negen maanden. De kinderen verblijven samen met twee verzorgers in het blindeninstituut ‘Thai Binh Association of the Blind’. Ze zijn er intern omdat de afstanden te groot zijn om iedere dag de reis van huis naar school te maken. Na de opleiding kunnen ze het onderwijs volgen op hun lokale school en zijn hun toekomstmogelijkheden aanzienlijk toegenomen. Aansluitend worden de leerlingen begeleid in de overstap naar een passende vervolgopleiding.

Spraakcomputers
In 2013 konden met steun van de stichting vijf computers met spraak- en tekstverwerking en twee printers worden aangeschaft. De gebruikers leren daarmee ‘blind typen’ door onmiddellijk op hun gehoor de tekst te controleren. Bovendien kunnen ze ook volledige documenten ‘beluisteren’.

 

STEP THE GAP website afb project ondersteuning2
de nieuwe apparatuur (mét MHIVN-stickers)* in gebruik

Project I – februari-november 2013 – projectbegroting
De kosten van het project hebben betrekking op:

   • werving en selectie leerlingen
   • medisch onderzoek visuele beperkingen van de deelnemers
   • bedden, lakens, muskietennetten
   • inrichting lokaal
   • leermiddelen
   • salaris docent
   • salaris hulpdocent en verzorgsters

De lokale overheid draagt ook bij aan het project en neemt de kosten voor water, elektriciteit en voeding voor haar rekening. Het project is eind februari 2013 gestart en duurde tot november 2013. Vijftien kinderen namen deel aan het project.

 

Project II – maart-december 2014

DSC_9658Het eerste brailleproject dat liep van eind februari 2013 tot november 2013, was in meerdere opzichten een succes. Niet alleen zijn er veel kinderen geholpen, ook was de voorzitter bijzonder onder de indruk van de inzet van de medewerkers. Daarnaast leverde dit eerste project de kennis en ervaring op om het les- en inburgeringsprogramma verder te perfectioneren en een vervolgproject te starten. Een uitgebreide evaluatie van het eerste project vindt u in nieuwsbrief 3, van april 2014. Op 10 mei en op 25 oktober 2014 brachten de voorzitter en de twee lokale bestuursondersteuners een bezoek aan het blindeninstituut.

Inhoud project II
TET-kaart NAMDit vervolgproject startte medio maart 2014 met tien leerlingen, opnieuw in de leeftijd van 5 tot 16 jaar en eindigt in december 2014. Vier leerlingen zijn afkomstig uit het eerste project. Zij hebben weliswaar braille geleerd, maar beheersen nog niet het tempo dat nodig is om aansluiting te vinden bij het reguliere basisonderwijs. Wellicht dat ook hun nog jonge leeftijd daarbij een rol speelt, waardoor ze extra tijd en begeleiding behoeven.

Innovatie
De brailleopleiding is geëvalueerd en aangepast. De eerste vier maanden bestaan uit een gezamenlijk traject van gewenning, alfabetisering en brailleonderwijs. In de resterende maanden vindt differentiatie plaats, afhankelijk van het leervermogen van de leerling, de intellectuele aanleg en de mate van beheersing van braille.

150620-MHIVN-adv Nam NRC 960x696Vanaf maand vijf volgen de leerlingen die voldoende braille beheersen iedere ochtend ook onderwijs op de naburige basisschool. Vanaf maand zes vinden de lessen ‘computerschrijven en teksten beluisteren’ plaats. Dit is mogelijk dankzij de gift van de Hessel de Vries Stichting. Geschreven documenten worden met speciale software omgezet in gesproken teksten. Op deze manier kan de blinde leerling veel sneller en gemakkelijker deelnemen aan het reguliere basisonderwijs. Ook is het voor de leerkracht gemakkelijker om huiswerk op te geven en te controleren.

Project III – maart-december 2017
Met onze partner de Thai Binh Blind Association is weer een klasje gestart in maart om blinde kinderen lezen en schrijven te leren zodat ze in december konden instromen op de basisschool in hun woonplaats.

Acht van de tien leerlingen kunnen verder op de basisschool in hun woonplaats. De resterende twee zullen waarschijnlijk een volgende keer ook kunnen “meeliften”, iets waar de TBBA heel soepel mee omgaat. En voor alle tien de leerlingen geldt dat ze beter in hun vel zitten, zich meer op hun gemak voelen in sociale situaties, vaardiger zijn in zelfredzaamheid en meer zelfvertrouwen hebben.

Onze vrijwilligers in Vietnam hebben een filmpje gemaakt van de dagelijkse gang van zaken in het blindeninstituut. Het biedt een prachtig en ontroerend inkijkje.


*Vanaf de start in 2012 was onze naam Stichting MHIVN. In de loop van 2022 is de naam veranderd in Step the Gap foundation.