Spaarmethodiek

De kracht van sparen
Tijdens de uitvoering van de microkredietprojecten bleek dat de parallel lopende spaarprogramma’s minstens zo goed uitpakten voor de vrouwen als de leningen die werden verstrekt voor kleinschalige bedrijvigheid. Daarom lichten we dit onderdeel van de microkredietprojecten er nog eens even extra uit. Om dezelfde reden hebben we een projectblad gemaakt over de spaarmethodiek, waarmee we in 2016 meedongen voor de  NRC Charity Award. Lees hier het projectblad ‘De kracht van sparen’.

Hoe werkt de VSLA-spaarmethodiek?
Een Village Savings and Loan Association (VSLA) is bedoeld voor mensen die voor sparen en lenen geen toegang hebben tot reguliere banken.

de spaarkist
de spaarkist

De deelnemers sparen samen in een groep door maandelijks geld in te leggen. Deze inleg hoeft niet elke maand hetzelfde te zijn. De leden kunnen hun inleg af laten hangen van hun maandelijkse inkomsten en uitgaven. Het voordeel van het sparen als groep is dat het totale spaarbedrag van de groep wél voldoende is om bij een bank aan te kloppen en rente te ontvangen. Het geld van de groep kan ook worden aangesproken voor het aanvragen van individuele leningen, na goedkeuring van de groepsdeelnemers. De spaargroepen worden geleid door een groepsleider, die verantwoordelijk is voor het innen en verschaffen van ingelegd geld.

Onze communicatiemanager Huyen heeft onderstaande video gemaakt waarin de VSLA-spaarmethodiek wordt toegelicht door deelnemers. Deze video laat duidelijk zien wat de spaargroep in de praktijk voor de vrouwen betekent. Zij zijn erg tevreden over de methodiek: niet alleen krijgen ze de kans om te sparen, maar ook leren ze van elkaar tijdens de groepsbijeenkomsten.

De VSLA-spaarmethodiek is erg succesvol gebleken in de drie projecten die zijn afgerond (An Chau, Hop Tien en Xuy Xa). Omdat de investering beperkt is en het rendement hoog, willen we de VSLA-spaarmethodiek graag in de toekomst ook in andere gebieden introduceren om ook daar mensen op weg te helpen met sparen en een bijdrage te leveren aan het terugdringen van armoede.

Leiding van de spaargroep
Leiding van de spaargroep