Financiën

Inkomsten
De inkomsten van de stichting zijn afkomstig uit donaties van particulieren en fondsenwerving bij rechtspersonen. Voor deze fondsenwerving maken wij gebruik van de expertise van Bureau voor Internationale Samenwerking (BIS).

Uitgaven
De projectkosten en onkosten worden gefinancierd uit de inkomsten. De stichting houdt de kosten zo laag mogelijk, o.a. doordat bestuursleden en vrijwilligers de eerste drie jaar afzien van vergoeding van onkosten, zodat deze indirect ten goede komen aan de stichting in de vorm van een donatie. In Vietnam richt de lokale uitvoerder per project een projectadministratie in. De Vietnamese controller die in nauw contact staat met de voorzitter, houdt hierop toezicht.

ANBI
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Doneren wordt daardoor aantrekkelijker. Meer informatie hierover vind je bij Help MHIVN.

Meer informatie
In het Beleidsplan en de Jaarverslagen vind je meer gedetailleerde informatie over de financiën.

Bewaren