Onderwijs verbeteren voor kinderen van alleenstaande gehandicapte moeders

Alleenstaande, gehandicapte moeders zijn vaak niet in staat om hun kind naar school te laten gaan. Het kind doet vaak dagelijkse werkzaamheden voor de moeder, waardoor er veel belemmeringen zijn om naar school te gaan. Het project was erop gericht dat vijftien kinderen die niet naar school gaan, konden starten met hun ontwikkeling of scholing en dat de problemen die hun in de weg stonden werden opgelost. De kwaliteit van de resultaten is voldoende, maar er zijn minder kinderen en moeders bereikt dan gepland. De middelen die wel gereserveerd maar niet besteed zijn, worden nu gereserveerd voor een alternatief voorstel.

Doel
Dit project is gericht op het in beeld brengen van de specifieke belemmeringen voor de moeder en haar kind en op het slechten van de drempels op de weg van scholing/ontwikkeling voor het kind.
De ervaring leert dat alleenstaande, gehandicapte moeders vaak niet in staat zijn om hun kind naar school te laten gaan. Het kind wordt veelal ingezet voor dagelijkse werkzaamheden die de moeder niet alleen kan uitvoeren. Van jongs af staat het kind vooral in dienst van de moeder. Er zijn te veel belemmeringen om naar school te gaan. De band tussen moeder en kind is sterk en staat het kind in de weg om zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandige persoon.

De doelstelling van dit project is dat 15 kinderen die niet naar school gaan, kunnen starten met hun ontwikkeling of scholing en dat de problemen die hun in de weg stonden worden opgelost.
Iedere moeder-kind combinatie wordt bekeken op mogelijkheden en belemmeringen. De kinderen worden onderzocht op hun vaardigheden en intellectuele capaciteiten. Het onderzoek leidt tot een voorstel voor onderwijs voor het kind en voor oplossingen voor de moeder.

Deelnemers
Er zijn twee groepstrainingen gegeven. Een training voor jongeren die op het punt staan hoger onderwijs te gaan volgen en een begeleidingsgroep voor studenten. Adviesgesprekken vonden plaats, enkele jongeren kregen begeleiding, andere volgden een ondersteunende ‘life skills’ training. 53 moeders en 61 kinderen namen aan het project deel.

Uitvoering
ACDC heeft een vragenlijst afgenomen bij de 53 vrouwen van de doelgroep. Deze vragenlijst was bedoeld om te achterhalen wat de behoefte aan ondersteuning van deze vrouwen was. De vrouwen gaven het volgende als behoefte aan.

voor hun kinderen

 • bekostiging van het schoolgeld (97%), schoolspullen en –boeken (53%), beroepskeuzebegeleiding en beroepsopleiding (47%), begeleiding bij het vinden van werk (43%) en ontwikkeling van sociale vaardigheden (30%)

voor zichzelf

  • leningen om een bedrijfje te beginnen (76%), beroepskeuze-begeleiding (36%), faciliteiten om een bedrijf te beginnen (34%), begeleiding bij de start van een bedrijf (18%) en beroepsopleiding (17%)
   De uitkomsten van deze inventarisatie hebben geleid tot de start van 2 groepstrainingen:
   A. voorbereidingstraining voor jongeren die op het punt staan hoger onderwijs te gaan volgen
   B. begeleidingsgroep voor studenten

Resultaten
A. Voorbereiding op hoger onderwijs

   Deze begeleiding is gericht op een goede voorbereiding op het toelatingsexamen, het verkennen van de verschillende universiteiten en hun studierichtingen en op het keuzeproces van de jongeren.
   • met 6 jongeren hebben adviesgesprekken plaatsgevonden
   • 4 jongeren krijgen langer durende begeleiding van ACDC
   • 2 jongeren zijn afgehaakt omdat ze gingen trouwen

B. Begeleidingsgroep voor studenten

   • 7 jongeren kwamen in aanmerking om deel te nemen aan een ondersteunende training voor “life skills” in december 2012.
   • 5 jongeren zijn hierbij aanwezig geweest.
   De kwalitatieve resultaten van dit project zijn voldoende. Het aantal jongeren dat werkelijk bereikt is en dat ondersteuning heeft ontvangen is echter klein (9 in plaats van 15). De moeders zijn onvoldoende bereikt. De middelen die wel gereserveerd maar niet besteed zijn, worden nu gereserveerd voor een alternatief voorstel.

 

P1040407

Action to the Community Development Center (ACDC) is de uitvoerende organisatie van het project.