Organisatie

Klein en krachtig
Onze stichting is opgericht op 6 februari 2012. Het bestuur bestaat uit drie leden.

* Marleen de Vries (voorzitter)
* Tim Sandys (secretaris)
* Anneke Boven (penningmeester)

Oprichter en eerste voorzitter Peter de Vries werkte sinds 2009 (deels) in Vietnam. Eerst via organisaties en later als zelfstandig adviseur. Zijn werkzaamheden voor de stichting voerde hij deels uit in Vietnam en deels in Nederland. Tijdens de jaarvergadering van 3 februari 2019 trad een nieuw bestuur aan. Dit bestuur is eveneens beperkt van omvang, wat een vlotte werkwijze mogelijk maakt. Ook de nieuwe bestuursleden zijn bekend met Vietnam door hun bezoeken aan het land. Bestuursleden Marleen en Tim reisden in juli 2022 naar Vietnam en bezochten projecten, verstevigden de bestaande contact en legden nieuwe. Een verslag van deze reis vind je in de nieuwsbrief van november 2022.


Taakverdeling

Naast het bestuur zijn in Nederland vrijwilligers werkzaam die activiteiten en evenementen organiseren en de pr & communicatie van de stichting voor hun rekening nemen. De medewerkers in Vietnam verzorgen de projectadministratie, doen vertalingen en onderhouden contacten. De Vietnamese medewerkers ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, de Nederlandse vrijwilligers en de bestuursleden niet.


Wie is wie

Naast de drie bestuursleden zijn er de volgende vrijwilligers en medewerkers.

In Vietnam
* Nguyễn Quang Minh (bestuursondersteuner/financial controller)
* Dinh Thuong Huyen (bestuursondersteuner/communication manager)
* Nguyen Duong (bestuursondersteuner/projectmanager)

In Nederland
* Anne-Marie Krap (communicatie/website)
* Lieke Bakker (vormgeving/website)

Anneke Boven, Peter de Vries en Anja Hofstra houden zich bezig met voorlichtingsmiddagen e.d.

 

221108 MHIVN boom 2023