Sustainable Livelihoods

In de tweede helft van 2021 zijn we samen met onze nieuwe partner Blue Dragon het Sustainable Livelihoods project gestart. Het doel van dit project is:

 een duurzame verbetering realiseren van de bestaansmiddelen van gezinnen
uit etnische minderheidsgemeenschappen

Het project vindt plaats in de provincies Dien Bien en Ha Giang, aan de grens met China en Laos. In deze provincies is weinig werk beschikbaar en daardoor reizen veel mensen de grens over voor betaald werk. Deze omstandigheden maken de provincies helaas populair bij mensenhandelaren, met vrouwen en meisjes als slachtoffers.

Mensenhandelaren

Slachtoffers human trafficking
Slachtoffers human trafficking

Het verbeteren van het levensonderhoud is essentieel om mensenhandel te voorkomen. Als de gemeenschappen zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, is het niet meer nodig om hun eigen leven te riskeren om brood op de plank te krijgen. Daarom bieden we hulp door gebruik te maken van het ‘Cow Bank’ model, waarbij gezinnen vee ontvangen voor levensonderhoud en begeleid worden in het (onder)houden van het vee. Op het moment dat het vee nakomelingen krijgt, worden deze doorgegeven aan andere gezinnen, zodat de cyclus zich kan herhalen. Indien er nakomelingen overblijven, kunnen deze worden verkocht, waarbij de opbrengsten naar het dorp gaan.

 

Deelneemster aan het project in Ha Giang
Deelneemster aan het project in Ha Giang
Afgelegen en moeilijk bereikbare grensregio
Afgelegen en moeilijk bereikbare grensregio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structurele aanpak
Wat ons ook aanspreekt in dit project is de cyclus die ontstaat bij het doorgeven van het vee. In principe kan het project daardoor met een eenmalige donatie door blijven gaan, waarbij de impact steeds groter wordt. Tevens zijn we blij dat we met dit project een samenwerking met een nieuwe partner aangaan. We kijken uit naar de eerste resultaten en hopen dat het Cow Bank model zijn effectiviteit bewijst.

SL3
Sustainable livelihoods improvement voor gezinnen van etnische minderheden | district Hoang Su Phi | provincie Ha Giang

 

Over Blue Dragon
Blue Dragon Children’s Foundation (Blue Dragon) helpt kinderen in crisis door heel Vietnam. Blue Dragon is van mening dat elk kind uitzonderlijke zorg verdient en een kans om te groeien. De kinderen die Blue Dragon helpt zijn straatkinderen, kinderen met een handicap en jongeren die te maken hebben gehad met mensenhandel. Nadat deze kinderen uit hun situatie zijn gered, worden ze door Blue Dragon herenigd met hun familie en bieden ze alle diensten die nodig zijn voor herstel en groei, terwijl ze pleiten voor verbeteringen in beleid en wetgeving.

Toekomstperspectief
Blue Dragon zet zich ervoor in dat jonge mensen en gezinnen beschikken over de kennis, vaardigheden en middelen die nodig zijn om een onafhankelijk leven te leiden. Niet alleen nu, maar ook om te bloeien in de toekomst, zonder afhankelijk te zijn van Blue Dragon. Om dit te bereiken biedt Blue Dragon een breed scala aan diensten en activiteiten op het gebied van levensonderhoud voor jongeren uit gezinnen in kwetsbare milieus.

Eindverslag van het project (november 2022)
Halverwege 2021 startten we het project samen met Blue Dragon. Het project had niet op een beter moment kunnen komen, want de COVID-19 pandemie zorgde voor een nog onzekerder financiële situatie voor veel gezinnen. Door de gezinnen in staat te stellen hun levensonderhoud weer op te bouwen en hun weerbaarheid te vergroten, is met de bijdrage van Step the Gap hun toekomst rooskleuriger en veiliger gemaakt.

Door gebruik te maken van het ‘Cow Bank Model’ houdt het project zichzelf in stand met behulp van de eenmalige bijdrage van Step the Gap. Samen met de lokale Women’s Union afdeling bepaalde Blue Dragon welke gezinnen baat konden hebben bij het project. Uiteindelijk zijn hier zes vrouwen uitgekomen die in hoge mate gevaar liepen voor mensensmokkel en twee vrouwen die in 2021 gered zijn uit de handen van mensenhandelaars. Nadat de wensen van deze gezinnen waren besproken, leverde Blue Dragon het vee en maakte ze afspraken met de gezinnen, waarin die toezegden om een deel van de nakomelingen af te staan aan andere gezinnen die hier ook baat bij hebben.

resultaat SLIn totaal zijn hiermee de levens van acht gezinnen positief veranderd. Dit heeft er namelijk voor gezorgd dat de gezinnen in totaal 3 koeien, 1 buffel en 22 varkens konden kopen. Met het inkomen dat verkregen werd door het verkopen van de kalfjes en biggetjes in de komende maanden, kunnen de gezinnen hun huizen repareren, eten kopen en schoolkosten voor de kinderen betalen.

Bekijk hier het eindrapport van Blue Dragon over dit project.

quote SL