Werkwijze

Uitgangspunt
Wij geloven in het werken met lokale medewerkers die projecten uitvoeren. Belangrijk uitgangspunt is daarom dat de projectuitvoerders altijd Vietnamese medewerkers zijn. Vertaling naar grotere gebieden en meer deelnemers is daarbij de logische vervolgstap.

Dit is mogelijk omdat onze stichting een uitgebreid netwerk in Vietnam heeft door de werkzaamheden van onze eerste voorzitter gedurende ruim drie jaar. Daardoor is er kennis van:

  • dagelijks leven
  • overheid
  • zelfhulpgroepen
  • ngo’s*

Deze kennis levert directe toegang op tot ervaren en deskundige uitvoerders en deelnemers van projecten.

* ngo = non-gouvernementele organisatie: organisatie die niet onder een overheid valt, niet commercieel is en die een politiek of maatschappelijk doel nastreeft


Aanpak

Samen met de lokale ngo’s selecteren we geschikte projecten die gericht zijn op de economische zelfstandigheid van kansarme groepen. Wij begeleiden deze ngo’s vervolgens bij:

  • het opstellen van de projectaanvraag
  • het benoemen van de resultaten
  • de weg ernaartoe
  • het uitvoeren van de projecten
  • de evaluatie

Onze oprichter en eerste voorzitter was steeds een deel van het jaar aanwezig in Vietnam om inhoud te geven aan deze begeleiding. Daardoor, en door zijn eerdere werkzaamheden in Vietnam, is een netwerk opgebouwd van betrouwbare samenwerkingspartners waar een nauwe relatie mee wordt onderhouden. Succesvolle projecten dienen als voorbeeld voor (mogelijk nieuwe) partners. In Nederland legt de stichting de projectvoorstellen voor aan donateurs en fondsen.