Reproductive Health > voortzetting en uitbreiding van de pilot van 2020

Reproductive Health | Kennis geeft kracht

Het vervolg van de pilot van 2020 gaat van start in de loop van 2023. In dit project werken we weer samen met onze vertrouwde partner M&D (Microfinance & Development Center), die verantwoordelijk is voor de uitvoering. In 2021 zagen we vanwege beperkingen door corona en door vraagtekens bij het projectvoorstel af van een vervolg, maar tijdens ons bezoek aan Vietnam (Marleen en Tim) in juli 2022 zijn we opnieuw in gesprek gegaan. Het zou tenslotte gewoon heel jammer zijn wanneer een zo succesvolle pilot niet vervolgd zou kunnen worden! Dat gesprek was bijzonder nuttig en sinds ons bezoek is er hard gewerkt aan een nieuw projectvoorstel. Op grond daarvan zien we kans het project in 2023 uit te voeren.

Belangrijk argument daarbij is ook dat de pilot plaatsvond in Hop Tien, een van de dorpen die we al langer kennen omdat we er eerder al microkrediet en/of spaarprojecten uitvoerden. We zagen tijdens ons bezoek ook hoeveel de lokale afdeling van de Women’s Union betekent voor de vrouwen in de omgeving. Zij zetten zich zeer bekwaam in en boeken goede resultaten. Omdat M&D al langere tijd (deels samen met ons) in deze regio aan het werk is, is er vertrouwen ontstaan aan beide kanten. Zeker bij een gevoelig project als seksuele voorlichting is dit een voorwaarde voor een goed resultaat.

Doel
Het doel van dit vervolgproject is het voorkomen van soa’s en ongeplande zwangerschappen bij jongeren op het platteland en ervoor zorgen dat zij hun opleiding afmaken.

Wat gaan we doen

  • We geven seksuele voorlichting aan 100 jongeren (vooral vrouwen) in twee dorpen, in de vorm van driedaagse workshops.
  • We geven een training voor 80 invloedrijke personen (40 per dorp), die de kennis verder gaan verspreiden. Bijv. docenten en actieve leden van de Women’s Union en de Youth Union.
    Binnen het project wordt dit TOT genoemd: Training of the Teacher.
  • We bieden de jongeren basiskennis aan op het gebied van seksuele gezondheid.
  • Ze leren vaardigheden en oefenen praktijksituaties in rollenspellen.
  • Het project vindt plaats in de dorpsgemeenschappen Huong Son en Hop Tien in het My Duc district.

Ook de regio profiteert
Het mes snijdt aan meerdere kanten. Het voorkomen van soa’s en ongeplande zwangerschappen en het afmaken van de school is niet alleen goed voor de individuele deelnemers, maar ook voor de ontwikkelkracht van de gemeenschap en de regio waar de jongeren wonen.

De activiteiten van vrouwen zijn in de Vietnamese samenleving een belangrijke motor voor de economie. Met hun voltooide opleiding kunnen zij hun kennis inzetten voor hun eigen gemeenschap. Ook is hun financiële onafhankelijkheid een goed voorbeeld voor andere jonge vrouwen en mannen. Tevens kunnen zij de kennis uit de workshops verder uitdragen binnen hun netwerk.

Al deze effecten dragen bij aan het verbeteren van de situatie in de beide dorpen. Het grote aantal zwangerschappen, in combinatie met de beperkte tijd tussen de bevallingen, is een van de oorzaken van armoede en ondervoeding op het platteland.

combi campagne RH
deelnemers aan de pilot in Hop Tien | december 2019 – juni 2020

Positieve spiraal
Het effect van de workshops in de pilot in Hop Tien begin 2020 was groot: de jongeren deden nieuwe kennis op, leerden vaardigheden en oefenden met rollenspellen en praktijksituaties. Een mentaliteits- en gedragsverandering was het gevolg. Het begin van een positieve spiraal!

Nieuwjaarscampagne 2023
Speciaal voor dit project startten we in januari 2023, in de aanloop naar de jaarvergadering, een campagne via e-mail en Instagram. We noemden het ‘Kennis geeft kracht’. Dit werd een groot succes: er kwam maar liefst € 1.775,- binnen. De reguliere donaties in januari (€ 1.030,-) voegden we hieraan toe, wat leidt tot een totaal van € 2.805,-.  Samen met een aanvulling uit ons Felix Fund kunnen we hiermee zelfstandig het RH-project met M&D financieren en hoeven we hiervoor geen externe fondsen aan te schrijven!