Microkrediet- en spaarproject II – Hop Tien 2015-2017

Op deze pagina een overzicht van dit tweede microkrediet- en spaarproject. In aanvulling op de voortgang in de jaren 2015-2017 vindt u ook de belangrijkste informatie uit de rapportages die M&D maakt tot drie jaar na afloop van het project.

Grotere bijdrage van onze stichting

startvergadering Hop Tien -nb maart 2016
Startvergadering Hop Tien

Een grondige voorbereiding ging vooraf aan de start van het project. Voor het project in Hop Tien financiert onze stichting niet alleen de onderdelen deskundigheidsbevordering en projectmanagement, maar ook de microkredieten zelf. Voor Hop Tien was dus een groter budget nodig dan voor Bac Giang. De oorspronkelijke opzet ging uit van deelname van 100 vrouwen, maar hiervoor was het beschikbare budget niet toereikend. Het plan is aangepast en er nemen nu 60 vrouwen deel.

Lokaal draagvlak

kippen - nb maart 2016
Kippen fokken

Ook in dit tweede project is de samenwerking tussen de verschillende lokale partijen essentieel. Samen dragen ze de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het tweejarige project. Het betreft de lokale Vrouwen Unie, onze partnerorganisatie Microfinance & Development (M&D) en het districtsbestuur van de regio My Duc. De grondige afstemming met alle betrokken partijen vormt een essentieel onderdeel van ons beleid. Zo proberen we de inzet, verantwoordelijkheid en betrokkenheid zo dicht mogelijk bij de vrouwen zelf te leggen en daarmee de kansen voor het welslagen van het project zo groot mogelijk te maken. Leuk weetje: in het project spreekt men hierover als betrokkenheid op ‘grassroot level’. Net als bij het project in Bac Giang verzorgt M&D het projectmanagement en deze organisatie vormt daarmee onze gesprekspartner en tussenpersoon voor het project.

Kijkje achter de schermen: 2016
Voordat zo’n groot project daadwerkelijk loopt, vinden de nodige voorbereidingen plaats. De eerste maanden hebben we vooral aandacht besteed aan het afstemmen met en het vertrouwen winnen van de lokale overheid. Vervolgens zijn in samenwerking met de plaatselijke Vrouwen Unie de deelneemsters geselecteerd en geïnformeerd. Daarmee stond het sein op groen om de cursusbijeenkomsten te starten.

01933B30-AAF4-4D28-94E2-7BDA6E129EBD_savings group Hop Tien
Spaargroep Hop Tien

Grote betrokkenheid
Allereerst komt de VSLA-spaarmethodiek aan de orde. Aan de vrouwen wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van het gezamenlijk sparen als zelfstandige gemeenschap en hoe dat in zijn werk gaat. Bij incidenten of calamiteiten kan een deelneemster namelijk een beroep doen op een lening uit deze spaarkas. De deelneemsters stemmen daarover, zodat de verantwoordelijkheid en de controle bij de groep zelf liggen.

Bovendien horen de vrouwen van elkaar in welke huishoudens de schoen wringt. Gelukkig is het altruïsme in Vietnam relatief groot, met dito betrokkenheid en hulp als gevolg. Mooie bijkomstigheid is dat het geleende bedrag met rente wordt afgelost en terugstroomt in de spaarkas. Inmiddels zijn er ook al deelneemsters begonnen met hun bedrijfje. Daarvoor gebruiken zij een microkrediet dat ook door onze stichting is geleverd. Dit moet uiterlijk in de zomer van 2017 zijn terugbetaald. Het geld zal dan elders opnieuw worden ingezet.

Afronding Hop Tien
Bijgaande foto toont de vertegenwoordigers van de partijen die aanwezig waren bij het zogeheten ‘Signing Event’: MHIVN*, Microfinance and Development Center (M&D) en Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV). Deze gebeurtenis markeert de afloop van het project in Hop Tien en de voortzetting van het leningenfonds door MCNV.

L.3.yAkB7RMtQHKoL4vS6c23kw_thumb_203

Voortgangsverslag Hop Tien 2019
Van 2015 tot 2017 konden wij met bijdragen van donateurs het microkredietproject in Hop Tien faciliteren. Met M&D hebben we afgesproken dat we ook na 2017 jaarlijks een verslag ontvangen van de voortgang tot en met 2020. Hierbij een kort verslag over 2019.

 • Microkrediet
  Het project begon in 2015 met 60 deelneemsters en evenveel leningen. Het project is een Revolving Loan Fund en dat betekent dat de afgeloste bedragen en de betaalde rente worden ingezet voor nieuwe microkredieten. Dit jaar is het aantal leningen verder gegroeid naar 276.

MHIVN tabel

 

 

 

 

Van de 296 deelneemsters heeft 31% de lening gebruikt voor het starten met fokken en verkopen van vee (varkens, kippen, eenden), 22% voor het opstarten van kleinschalige handel, 32% is geïnvesteerd in dienstverlening en 15% in landbouw. Het aflossingspercentage was 100%. Het project is dus nog steeds een groot succes!

 • Spaargroep
  Momenteel zijn er 63 deelneemsters, met een gezamenlijk spaarbedrag van 425.000.000.000 VND (= ca. € 16.550,-). Vorig jaar ging het nog om 53 deelneemsters met een gezamenlijk spaarbedrag van 312.000.000 VND (ca. € 12.133,-). Ook bij het spaarproject zien we dus dit jaar weer een toename van deelneemsters en spaarbedrag.

Voortgangsverslag Hop Tien 2020

 • Microkrediet
  Dit jaar groeide het aantal deelneemsters naar 312. Het fonds heeft inmiddels een omvang van 3.097.000.000 VND (= ca. €113.780, door schommelende wisselkoersen is dat lager dan in 2019). De bestemming van de leningen is het afgelopen jaar sterk veranderd. Het aantal deelneemsters dat een lening heeft aangewend voor het starten van een klein bedrijf is enorm gegroeid. Vorig jaar was dit nog 22% van het aantal deelneemsters was en dit jaar maar liefst 52%. Tegelijkertijd is aantal deelneemsters met activiteiten in de landbouw (fokken en verkopen van vee, telen van gewassen) juist gedaald: van 46% naar 20% dit jaar (zie afbeelding).
201027 leningen Hop Tien 2019 en 2020
Bestemming leningen Hop Tien 2019 en 2020

Deze verandering heeft verschillende oorzaken. Ten eerste trokken de afgelopen jaren meer mensen van het platteland naar stedelijke gebieden. Ten tweede heeft de veeteelt sinds 2019 veel verliezen geleden door uitbraken van vee- en pluimvee-epidemieën. Tot slot leden pluimveehouders grote verliezen door de Covid-19 pandemie. Deze uitbraak leidde tot sluiting van restaurants, waardoor er op de markten een afname in de vraag naar pluimvee ontstond.  

 • Spaargroep
  Aan het spaarproject kunnen alle vrouwen van Hop Tien deelnemen. Er is geen selectie en het is ook niet nodig om te starten met een bedrijfje. Hierdoor geven we ook de ongeschoolde vrouwen en vrouwen met de laagste inkomens de gelegenheid om te leren sparen. Er zijn nu 63 deelneemsters, met een gezamenlijk spaarbedrag van 860.000.000 VND (= ca. € 31.512,-). Dat is evenveel als vorig jaar, maar het spaarbedrag was toen ca. de helft kleiner. Een goede ontwikkeling dus!

*Vanaf de start in 2012 was onze naam Stichting MHIVN. In de loop van 2022 is de naam veranderd in Step the Gap foundation.