Overstromingen Hue

In 2021 kwamen we in contact met een nieuwe organisatie: Blue Dragon Children’s Foundation (Blue Dragon). De contactpersoon van Blue Dragon, Caitlin, was ook aanwezig tijdens de jaarvergadering van afgelopen jaar. Tijdens deze jaarvergadering deden we een oproep om gezinnen in de overstroomde gebieden in Hue te steunen door middel van een donatie. Deze donaties en inbreng van de stichting leverden het mooie bedrag op van € 850,-.
Met behulp van dit bedrag zijn de volgende belangrijke projecten gefinancierd en uitgevoerd door Blue Dragon:

  • schoolkosten, schrijfbenodigdheden en tekstboeken voor 196 kinderen
  • wederopbouw van champignonkwekerijen voor 30 gezinnen
  • wederopbouw van huizen voor 15 gezinnen

Mede door onze steun is er voor gezorgd dat de kinderen in 2021 naar school konden blijven gaan en dat huishoudens hun inkomen konden behouden en in hun basisbehoeften konden blijven voorzien. De eenmalige donatie van onze stichting heeft dus een belangrijke bijdrage
geleverd aan de steun na de overstromingen.

Blue Dragon - besteding donaties overstromingen aan champignonkwekerijen

Blue Dragon - blije mensen na giften na overstromingen

Mensen die geholpen werden na de overstromingen. Links een champignonkwekerij. Deze mevrouw ontving ondersteuning bij het weer opbouwen daarvan.