Microkrediet- en spaarproject I – An Chau 2013-2015

Op deze pagina een overzicht van het eerste microkrediet- en spaarproject.

      Het doel van het project is om alleenstaande moeders in de arme An Chau gemeenschap in staat te stellen zelfstandig een inkomen te verwerven met behulp van een eigen bedrijfje. Voorbeelden van beroepen die de vrouwen kunnen uitoefenen en waar vraag naar is binnen de gemeenschap: het verbouwen van rijst, groente en fruit en het fokken van varkens en kippen om te verkopen.
      Onze stichting besloot in 2012 dit project in uitvoering te nemen. Het heeft een jaar geduurd om voldoende donaties te verzamelen. Medio oktober 2013 kon het project daadwerkelijk van start gaan en zijn de eerste 60 deelneemsters begonnen. Onze partner Microfinance & Development Center (M&D) selecteerde de deelneemsters.

 

Opzet van het project

Onze stichting financiert de training, begeleiding en coaching van de deelneemsters en van de projectorganisatie. M&D zorgt samen met de lokale Vietnamese Women’s Union (Vrouwenbond) voor de praktische uitvoering en training. Het onderdeel microkredietfonds is onder verantwoordelijkheid van de Vietnamese Bank voor Sociaal Beleid gerealiseerd, met uitvoerende begeleiding van M&D-medewerksters in samenwerking met de lokale Vrouwenbond en de lokale overheid. Het project zorgt voor continue begeleiding en coaching, ook op de langere termijn. De kwetsbare eenoudergezinnen worden op deze manier begeleid naar zelfstandigheid en economische onafhankelijkheid.

 

2014 – tussentijdse evaluatie
Met M&D is de afspraak gemaakt dat een jaar na de start een evaluatiemoment zou zijn. De gestelde doelen blijken grotendeels behaald. De basistraining financieel management en ondernemerschap is door alle 60 deelneemsters gevolgd, evenals een extra onderdeel dat gericht is op sparen. Via individuele coaching en groepsgewijze begeleiding zijn de vrouwen begeleid in het opstellen van een ondernemingsplan en de toepassing van microkrediet. Vanwege de grote armoede lukte het niet iedereen om het geld alleen te besteden aan bedrijfsmatige activiteiten.

Er zijn interessegroepen (kippen, varkens, etc.) samengesteld waar het merendeel van de vrouwen maandelijks aan deelneemt. Vrijwilligsters zijn getraind als projectondersteuners met het accent op financiële planning en sparen. Zij zijn gestart met een spaar- en leengroep. Daarnaast kan als tussentijds resultaat worden gemeld dat 57% van de deelnemers een hoger inkomen heeft dan voor deelname aan het project. In het jaarverslag van 2014 vind je de complete evaluatie en gedetailleerde informatie over de werkwijze van het spaarproject. Het is een prettige constatering dat de nauwe samenwerking tussen de vier partijen haar vruchten afwerpt.

2015 – afronding en evaluatie
Dit eerste microfinancieringsproject verliep voorspoedig en eindigde in november 2015. De successen en knelpunten vormden mede de input voor de aanpak van het tweede project, in Hop Tien.

 

 

 

Projectbezoek An Chau, Bac Giang district – 2016
Het project liep af in oktober 2015. Een goede aanleiding voor ons om in 2016 het gebied nogmaals te bezoeken en de resultaten te bespreken. Vooral de persoonlijke contacten met de direct betrokkenen en de deelneemsters laten goed zien wat het project heeft gebracht. Opvallend was dat een aantal deelneemsters niet primair bedrijfsactiviteiten is gestart met behulp van het microkrediet, maar hun huis heeft gerenoveerd, bijvoorbeeld door de aanleg van sanitair zoals toilet en douche.

Het bezoek aan de leidster van de spaargroep was indrukwekkend omdat zij met trots vertelde over het enthousiasme onder de deelneemsters. Naast het bij elkaar gespaarde vermogen dat zij gezamenlijk bezitten en beheren, is er een toenemend begrip voor elkaars situatie en moeilijkheden. Dit komt vooral tot uiting wanneer er een beroep wordt gedaan op een lening om het onderwijs voor een kind mogelijk te maken, voor medische kosten of het starten van kleine bedrijfsactiviteiten. De leidster vertelde zij dat ze bezig zijn spaargroepen op te richten in aangrenzende buurtschappen.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren