Materiële ondersteuning vier projecten 2012

In 2012 benaderde de Hessel de Vries Stichting uit Heerenveen onze stichting met het verzoek mee te denken over de besteding van middelen voor materiële hulp in Vietnam. De voorzitter startte een verkenning onder ngo’s in Vietnam en vond vier organisaties met projecten die goed pasten binnen de doelstelling van beide stichtingen. In overleg met de Hessel de Vries Stichting zijn de aanvragen van deze vier organisaties gehonoreerd.


Marine Gifts Social Enterprise (MG)

Ondersteuning bij het inrichten van een lodge, het bouwen van bootjes en het aanschaffen van gereedschap voor het vervaardigen van souvenirs. Dit past in een langer lopend plan om arme vissersvrouwen een opstap te bieden naar economische onafhankelijkheid. Het betreft kleinschalige toeristische projecten die tevens milieuvriendelijk zijn en gericht op de instandhouding van de mangrovebossen.


Medisch Comité Nederland Vietnam (MCNV)

MAY MAYDe middelen zijn ingezet voor het financieren van de inrichting van een orthopedische werkplaats waar schoenen en protheses worden gemaakt. In Vietnam zijn relatief veel gehandicapte mensen, enerzijds door de slechte medische – en zwangerschapszorg en anderzijds door de vele landmijnen en dioxineverontreiniging als gevolg van de oorlog met de VS. Een orthopedische werkplaats is een waardevolle aanwinst voor een streek.


Hanoi Independent Living Center (HILC)

Ondersteuning van deze zelfhulporganisatie met een beamer, een water cooler en twee lichtgewicht rolstoelen. Doel is het HICL te voorzien van materiaal waarmee de gehandicapte voorlichters op vele plaatsen hun voorlichtingen kunnen uitvoeren. De medewerkers van HICL reizen door het land en in het buitenland om voorlichting te geven aan de vele zelfhulpgroepen van gehandicapten en ook aan overheidsorganisaties en instellingen die hun kennis over hulp aan gehandicapten willen vergroten.


Vietnam Veterans of America Foundation (VVAF)

IMG_2111Het inrichten van een computerlokaal in een nieuw schoolgebouw in de bergen. Deze school is voor een groot deel gefinancierd door Boeing die een grote opdracht ontving van Vietnam voor het bouwen van 11 vliegtuigen. Doel is het bevorderen van modern onderwijs op het platteland. In Enh Village was tot voor kort een eenvoudige school met een bladerdak en halfhoge muren. Met financiële steun van de vliegtuigbouwer Boeing is er nu een nieuw gebouw neergezet. De middelen van de Hessel de Vries Stichting zijn gebruikt voor de inrichting van een IT-lokaal met computers en computertafels.