Over ons

Step the Gap bestrijdt armoede in Vietnam door mensen die geen toegang hebben tot onderwijs, zorg en hulpverlening gericht te ondersteunen via Projecten die hun zelfstandigheid vergroten. Onze Missie is dan ook het leveren van een bijdrage aan een Vietnamese samenleving waar iedereen aan kan deelnemen.
Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van ngo’s* in Vietnam. De samenwerking met deze betrouwbare partners vormt de basis voor onze Werkwijze. Belangrijk uitgangspunt is dat de projectuitvoerders altijd Vietnamese medewerkers zijn.

De Organisatie bestaat uit een klein en daadkrachtig bestuur en een aantal andere vrijwilligers voor communicatie en wervingsactiviteiten.

Step the Gap doet er alles aan om de kosten van de organisatie zo beperkt mogelijk te houden. Zo kunnen we zoveel mogelijk geld aan de hulpverlening besteden. Hierover lees je meer onder Financiën. De details vind je in het Beleidsplan en in de Jaarverslagen 2012, 2013 en 2014.

Bij de oprichting in 2012 was de naam van de stichting ‘MHIVN’: Mental Health Improvement Vietnam. In de loop 2022 is deze naam veranderd in Step the Gap. De reden hiervoor is dat MHIVN best een lastige naam was, niet altijd begrepen werd en soms verkeerde verwachtingen wekte. Ook dekte de naam de lading niet meer en vraagt ook de externe communicatie om een eenvoudiger naam. Tegelijkertijd werd een nieuw logo en een nieuwe huisstijl ontwikkeld.

Meer weten over dit proces en over het logo en de huisstijl? In dit nieuwsbericht gaan we daar uitgebreid op in.

* ngo = non-gouvernementele organisatie: organisatie die niet onder een overheid valt, niet commercieel is en die een politiek of maatschappelijk doel nastreeft

Bewaren

Bewaren