Microkrediet- en spaarproject III – Xuy Xa 2017-2019

Op deze pagina een overzicht van dit derde microkrediet- en spaarproject. In aanvulling op de voortgang in de jaren 2017-2019 vindt u ook de belangrijkste informatie uit de rapportages die M&D maakt tot drie jaar na afloop van het project.

We zijn het jaar 2017 gestart met een projectaanvraag voor een derde microkredietproject. Deze keer voor 50 vrouwen uit het buurtschap Xuy Xa in een van de armste districten My Duc aan de rand van Hanoi.

De doelstelling is gelijk aan die van de vorige twee projecten: de vrouwen en hun gezinnen uit de armoede helpen en hen begeleiden naar economische zelfstandigheid zodat ze een gezonder leven kunnen leiden, hun kinderen (langer) naar school kunnen laten gaan en de vrouwen met meer zelfvertrouwen kunnen deelnemen aan de samenleving.

Kenmerken van het project

 • Looptijd: juli 2017 – juli 2019.
 • Er worden 50 deelneemsters geselecteerd die voldoen aan de criteria:
  arm of laag inkomen, met voldoende potentie het traject te volbrengen”.
 • De 50 deelneemsters worden individueel begeleid én werken samen in kleine groepen.
 • De deelneemsters ondersteunen elkaar in wekelijkse kleine vergaderingen.
 • Alle 50 deelneemsters volgen een training “Ondernemersvaardigheden & Bedrijfsadministratie voor Kleinschalige Agrarische Bedrijfsvoering”.
 • 25 vrijwilligsters van de Vietnamese Vrouwen Unie volgen de training “Deelname aan en Aanmoedigen van Groepsactiviteiten”.
 • micro finance 5Aan alle vrouwen uit Xuy Xa commune wordt de training “Spaarvaardigheden” volgens de VSLA methodiek aangeboden, dus ook aan vrouwen die niet gebruik maken van het microkrediet of die geen kleine bedrijvigheid starten. Het betreft naar verwachting 100 deelneemsters.
 • Kleine leningen tot € 350,- worden verstrekt op basis van een goedgekeurd ondernemingsplan.
 • Maandelijks wordt er afgelost en gespaard.
 • Maandelijks worden alle leningen, aflossingen en spaarbedragen besproken in een vergadering onder leiding van ervaren deskundigen.
 • De opgebouwde spaartegoeden worden ingezet als verzekering voor de leden.
 • Na 2 jaar zijn de deelneemsters in staat om zelfstandig hun zakelijke activiteiten voort te zetten.
 • De terugbetaalde leningen worden na het eerste jaar opnieuw ingezet met een looptijd van weer een jaar.
 • Daarna blijft het totaal aan afgeloste leningen in beheer van M&D en wordt gebruikt voor nieuwe micro-kredieten.
 • De totale kosten bedragen € 39.900,- voor het gehele project.

Tijdens de eerste maanden van het project constateren we dat in deze commune het project moeizamer op gang komt. Er is veel tijd en uitleg voor nodig om het vertrouwen van de lokale overheid en van de deelneemsters te winnen. Desalniettemin is er een start gemaakt, en verwachten we dat op de grond van de zichtbaar wordende resultaten meer vrouwen sneller gaan instromen.

Tussenstand in 2018
micro finance 1We constateren dat in deze buurtschap het project moeizamer op gang is gekomen dan in de voorgaande projecten. Er is veel tijd en uitleg nodig geweest om het vertrouwen van de lokale overheid en van de deelneemsters te winnen. Desalniettemin zijn de resultaten na anderhalf jaar positief.

 

Microkrediet en verstrekte leningen

 • 61 huishoudens hebben een lening afgesloten. Dat zijn er elf meer dan was overeengekomen bij de start van het project juni 2017.
 • In totaal is er nu aan 623.844.000 VND aan leningen verstrekt, wat overeenkomt met ca.€ 23.940,-. In 50% van de gevallen is het geld ingezet voor het fokken van dieren, bij 35% voor kleinschalige bedrijvigheid en bij 15% voor een tweede tak van inkomsten.
 • Het betalen van de rente en aflossing gaat nagenoeg probleemloos. In een geval ondervindt dat stagnatie omdat de deelneemster naar China is vertrokken om daar zaken te gaan doen. Zij heeft laten weten kort na Tet (Nieuwjaar, volgens de maankalender op 5 februari 2019) terug te komen en af te rekenen.

Spaargroepen volgens VSLA-methodiek

49 huishoudens nemen daaraan deel, wat een collectief spaarbedrag heeft opgeleverd van 105.300.000 VND (= ca.€ 4.041,-). Er zijn hiervan geen leninkjes versterkt. Wel kunnen deelnemers hun eigen spaardeel opnemen, wat doorgaans aan de studie of medicatie van de kinderen wordt besteed.

Het komende vervolg en de op stapel staande afsluiting van dit project

 • micro finance 2Xuy Xa wordt gekenmerkt door een duidelijke kloof tussen rijk en arm. De armen zijn erg arm en hebben geen toegang tot krediet bij een bank en kunnen zelfs geen rekening openen. Dankzij het microkrediet hebben nu verschillende huishoudens inkomsten kunnen genereren door het opzetten van kleinschalige bedrijvigheid.
 • Het projectmanagement is voornemens nog meer in te zetten op het verder verminderen van de heersende armoede. Door de gezamenlijke aanpak van het projectmanagement, de Vrouwen Unie en de lokale overheid wordt de VSLA-spaarmethodiek in andere regio’s voortgezet.
 • Onderstaand filmpje dat Huyen heeft gemaakt toont hoe trots en blij de deelnemers zijn als ze ontdekken dat ze hebben geleerd te sparen.

Afronding in 2019
Na een wat moeizame start kwam dit derde microproject alsnog goed op gang, dankzij de inzet van het Project Management Board en de My Duc District Women’s Union. Ook dit project kon daardoor succesvol worden afgesloten.

 • Microkrediet
  Na twee jaar zijn er aan 72 huishoudens leningen verstrekt (doelstelling was 50) met een totaalbedrag van 1.015.200.000 VND (= ca. € 38.327,-). Het doel van de leningen was het kunnen starten van kleine bedrijvigheid. Daar van is gerealiseerd:

  • 32 huishoudens zijn dieren gaan fokken
  • 23 zijn gestart met een vorm van kleinschalige bedrijvigheid
  • 17 huishoudens hebben een bijbaan of een tweede tak van inkomsten gerealiseerd

Het aflossingspercentage is 99%. Eén microkrediet is niet afgelost. Hiervan was de oorzaak een te riskante investering.

 • VSLA-spaargroep
  micro finance 3In totaal zijn er 60 deelneemsters, met een collectief spaarbedrag van 376.000.000 VND (= ca. € 14.205,-). Het laatste halfjaar kwamen er 11 deelneemsters bij. Het gaat hier met name om ouderen die graag meedoen met het VSLA-model om geld zeker te stellen voor onverwachte uitgaven voor hun gezondheid. Volgens de groepsleider is nu de maximale grootte van de groep bereikt. Bij meer deelnemers zal zij de plaatselijke Vrouwen Unie verzoeken een nieuw team op te richten. De voorzitter van de Vrouwen Unie van Xuy Xa is van mening dat het programma door moet blijven gaan, omdat het een positieve invloed heeft op de beeldvorming over zowel de Vrouwen Unie als de gemeenschap als geheel. Ook na afloop van onze betrokkenheid lopen de spaargroepen door en neemt het aantal deelneemsters toe.

Bovendien verschilt het VSLA-model erg van het zogeheten ‘Policy and Development’ fonds van de bank. Dit komt door de betrokkenheid van het projectteam van M&D, die regelmatig op bezoek gaat bij de deelnemers om advies te geven bij sociale problemen. Dit zorgt voor veel draagvlak en vertrouwen bij de leden en een groter bewustzijn van het belang van het terugbetalen van de lening.

1.IMG-0921_k

projectbezoek in Xuy Xa waar vooral de VSLA spaargroep deelnemers zijn bezocht

Vervolg
De ondersteuning van onze stichting voor het project is na twee jaar beëindigd, maar het project zelf daarmee uiteraard niet. Ook na afloop van onze betrokkenheid lopen de spaargroepen door en neemt het aantal deelneemsters toe. De aankomende drie jaar zullen wij de ontwikkelingen hiervan blijven volgen en rapporteren. Met het afronden van onze ondersteuning, is ook het startbedrag van VND 450.000.000 aan ons terugbetaald. In overleg met M&D is besloten om dit bedrag (deels) in te zetten voor het opzetten van spaargroepen in andere landelijke gebieden, waaronder Huong Son.

Voortgangsverslag Xuy Xa 2020
Het totaal aantal deelneemsters bedraagt momenteel 56, met een totaal spaarbedrag van 246.000.000 VND (= ca. € 9.030,-). Vorig jaar waren er 60 deelneemsters met een bedrag van 376.000.000 VND (= ca. € 13.800,-). Sinds het begin van het VSLA-project in Xuy Xa wordt de inleg gestort op de bank. De groepsleider is verantwoordelijk voor het inzamelen en afstorten van het geld bij het People’s Credit Fund. Na een jaar is het geld opneembaar en kunnen leden die geld nodig hebben het van de bank halen. Omdat het spaargeld bij de bank is, hebben de leden te maken met de regels en tarieventarieven van de bank. Het huidige rentetarief is 4,3%. Voor Vietnamese begrippen is dit laag.

Voortgangsverslag Xuy Xa 2021
Het totaal aantal deelnemers bedraagt momenteel 62. Dit betekent dat het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar (2020) gegroeid is met 6 personen. Het maandelijkse spaarbedrag van de groep bedraagt nu ongeveer 25.000.000 VND (= €1.000,-). Sinds het begin van het VSLA-project in Xuy Xa werden de opbrengsten gestort op de bank. De groepsleider is verantwoordelijk voor het inzamelen van het geld van de leden en om het geld naar de People’s Credit Fund te brengen om te sparen. Na een jaar kunnen leden die geld nodig hebben het van de bank halen. Omdat het spaargeld bij de bank gestort is, moeten de leden zich schikken naar de regels van de bank. Zo hebben ze bijvoorbeeld te maken met variabele rentetarieven. Het rentetarief is voor Vietnamese begrippen laag en het model wordt dus vooral gebruikt om te sparen en niet om er extra geld mee te verdienen.

Voortgangsverslag Xuy Xa 2021
Het totaal aantal deelnemers bedraagt momenteel 62. Dit betekent dat het aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar (2020) gegroeid is met 6 personen. Het maandelijkse spaarbedrag van de groep bedraagt nu ongeveer 25.000.000 VND (= €1.000,-). Sinds het begin van het VSLA-project in Xuy Xa werden de opbrengsten gestort op de bank. De groepsleider is verantwoordelijk voor het inzamelen van het geld van de leden en om het geld naar de People’s Credit Fund te brengen om te sparen. Na een jaar kunnen leden die geld nodig hebben het van de bank halen. Omdat het spaargeld bij de bank gestort is, moeten de leden zich schikken naar de regels van de bank. Zo hebben ze bijvoorbeeld te maken met variabele rentetarieven. Het rentetarief is voor Vietnamese begrippen laag en het model wordt dus vooral gebruikt om te sparen en niet om er extra geld mee te verdienen.